Lirios o calas
Lirios o calas. 65 cm. x 50 cm. 2012.OilCanvas